สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคน

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน เราเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2554 ได้ซักพักนึงแล้ว เนื่องจากการเรียนของนักเรียนทุกคนที่หนัก(มาก) ครูก็เป็นกำลังใจให้ สำหรับในรายวิชาคอมพิวเตอร์ของครู ก็อยากจะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนการสอนของครู ด้วย Blog นี้ Read more…

Advertisements

เอกสารหัวข้อโครงงาน

โครงงานคอม

ประเมินครูผู้สอน

การประเมินครูผู้สอน ม.3 วิชา ง23102 คลิกเพื่อประเมินครูผู้สอน

powerpoint flowchart และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

PowerPoint ให้คลิกเลือกที่ต้องการได้เลยflowchart

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ

ส่ง link งานกิจกรรม

ให้นักเรียนที่ได้ link แล้วพิมพ์ส่งได้เลยค่ะ

งานที่ครูมอบหมายในวันพุธ

คลิกเพื่อโหลดไฟล์ Powerpoint งานนี้ทำให้เสร็จภายในคาบนะคะ สงสัยถาม google ไปก่อน คาบหน้าไปเรื่องใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จภายในคาบ แล้วเตรียมเก็บคะแนนได้เลยนะคะ

งานที่ห้อง 3.3 ต้องทำส่งภายในคาบเรียน

กดเพื่อโหลด powerpoint ให้นักเรียนอ่านpowerpoint แล้วสร้าง webpage ประวัติส่วนตัวขึ้นมา 1 หน้าเวบเพจ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับคนเองอย่างน้อย 15 หัวข้อ เปิด notpad ส่ง file .txt นามสกุลของโปแกรม notpadนะคะ อัพโหลดส่งครูใน google drive โดยให้ส่งตามกลุ่มโครงงาน ภายในคาบ ตกแต่งสวยงามเท่าที่ทำได้ ใครส่งนอกคาบหักคะแนนชิ้นงานนะคะ ครูรู้ได้เพราะเวลาส่งงานจะมีเวลากำกับอยู่ สงสัย 0894260655นะคะgood luck

file powerpoint อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

intro_internet