สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคน

สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน เราเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2554 ได้ซักพักนึงแล้ว เนื่องจากการเรียนของนักเรียนทุกคนที่หนัก(มาก) ครูก็เป็นกำลังใจให้ สำหรับในรายวิชาคอมพิวเตอร์ของครู ก็อยากจะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนการสอนของครู ด้วย Blog นี้ Read more…

Advertisements

powerpoint flowchart และ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

PowerPoint ให้คลิกเลือกที่ต้องการได้เลยflowchart

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะคะ

ส่ง link งานกิจกรรม

ให้นักเรียนที่ได้ link แล้วพิมพ์ส่งได้เลยค่ะ

งานที่ครูมอบหมายในวันพุธ

คลิกเพื่อโหลดไฟล์ Powerpoint งานนี้ทำให้เสร็จภายในคาบนะคะ สงสัยถาม google ไปก่อน คาบหน้าไปเรื่องใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้เสร็จภายในคาบ แล้วเตรียมเก็บคะแนนได้เลยนะคะ

งานที่ห้อง 3.3 ต้องทำส่งภายในคาบเรียน

กดเพื่อโหลด powerpoint ให้นักเรียนอ่านpowerpoint แล้วสร้าง webpage ประวัติส่วนตัวขึ้นมา 1 หน้าเวบเพจ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับคนเองอย่างน้อย 15 หัวข้อ เปิด notpad ส่ง file .txt นามสกุลของโปแกรม notpadนะคะ อัพโหลดส่งครูใน google drive โดยให้ส่งตามกลุ่มโครงงาน ภายในคาบ ตกแต่งสวยงามเท่าที่ทำได้ ใครส่งนอกคาบหักคะแนนชิ้นงานนะคะ ครูรู้ได้เพราะเวลาส่งงานจะมีเวลากำกับอยู่ สงสัย 0894260655นะคะgood luck

file powerpoint อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

intro_internet

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลเมื่อทำ html&css เสร็จแล้ว

คลิกเพื่อส่งข้อมูล

การสอบซ่อม ม.3

คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ มีเวลาทั้งสิ้น 30 นาที ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.10 น.
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ