เนื้อในบางส่วนในบทเรียนที่ต้องใช้ในการสอบ Midterm เพื่อให้เรียนได้อ่านเพิ่มเติม ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ
osimodelครูได้ทำการ Upload computer comunication ictm5

Advertisements