สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน เราเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2554 ได้ซักพักนึงแล้ว เนื่องจากการเรียนของนักเรียนทุกคนที่หนัก(มาก) ครูก็เป็นกำลังใจให้ สำหรับในรายวิชาคอมพิวเตอร์ของครู ก็อยากจะเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนการสอนของครู ด้วย Blog นี้เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบถามและติดตามข่าวคราวการสอบและการส่งงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต ครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนและด้านต่าง ๆได้อย่างดียิ่งขึ้น ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนที่ดีทุกคน อย่าลืมข้อคิดที่ครูให้ไว้ว่า ผลสำเร็จของนักเรียนจะมาจากความพยายามของนักเรียนเอง ถ้านักเรียนมีความพยายามมากแค่ไหน ผลสำเร็จนักเรียนก็จะมากขึันตามความพยายามของนักเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี

Advertisements