สำหรับนักเรียนม.5 ที่ส่งหัวข้อพร้อมทั้งชื่อ blog มาแล้ว ให้นักเรียนทำการอัพเดทข้อมูลให้มากที่สุดและข้อมูลควรจะมีความหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกันหัวข้อโครงงานด้วย กำหนดตรวจวันสุดท้ายคือสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค แต่ระหว่างนั้นจะมีการให้คะแนนไปเรื่อยๆ

Advertisements