ให้นักเรียนจดเนื้อหาในสไลด์ที่โพสไว้ให้ต่อเนื่องจากเมื่อคาบที่แล้ว  จากนั้นให้นักเรียนค้นหาบริการใหม่ บนอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเว็บไซต์และการบริการมาทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ไม่เอาบริการพื้นฐานเช่น email chat room webboard  หรือ การค้นหาต่าง ๆ เช่น google  ftp ให้ยกตัวอย่างบริการที่เป็นปัจจุบัน เช่นการซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น  ส่งภายในคาบนี้เท่านั้น พร้อมกับเก็บคะแนนสมุด 10 คะแนน

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

Advertisements