ครูได้เพิ่มเอกสารการใช้งาน wordpress เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาการสร้าง Blog จากเอกสารนี้ คงจะช่วยนักเรียนได้บ้างไม่มากก็น้อย

wordpress

Advertisements