อุปกรณ์เครือข่าย ลิงค์นะคะ

นักเรียน ม.5 ทุกคน ในการสอบกลางภาคเทอมนี้ เราจะสอบเรื่องการสื่อสารคือสไลด์แรกที่ให้นัเียนจดไป และมีเนื้อหาที่ทุกคนต้องจดเพิ่มคือเรื่องอุปกรณ์เครือข่ายที่ได้ทำลิงค์ให้ไป

ให้นักเรียนอ่านและทำความเข้าใจในสัปดาห์หน้าถ้ามีเรื่องสงสัยก็สามารถถามได้ จดลงในสมุดนะคะ ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ 20 คะแนน ให้สัปดาห์หน้าก่อนสอบก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยก่อนที่จะมีการสอบนะคะ  ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ

Fighting  ^^;

อ.ฐิติภัทร ทองมา

ปล.จะผ่านการสอบกลางภาคไปแล้ว อย่าลืมโครงงานนะคะ รูปเล่มให้ดูเนื้อหาว่าต้องใส่อะไรบ้าง โพสให้แล้วนะคะ

Advertisements