จากการสำรวจห้องที่ส่ง link เพื่อส่งชิ้นงานโครงงานของแต่ละห้อง ยังมีหลายห้องที่ยังไม่ได้ทำการโพสลิงค์เพื่อส่งชิ้นงาน และยังเหลือรูปเล่มใน ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ไม่เป็นข้ออ้างที่ทำให้การทำงานควรล่าช้าหรือยืดเวลาออกไปอีก เนื่องจากงานที่ทำไม่ได้เป็นต้องทำในห้องเรียน เป็นงานนอกเวลาเรียนเพราะฉะนั้น ถ้านักเรียนไม่ส่งหรือทำไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดให้ คะแนนทั้งหมดจะดูจากชิ้นงานที่ได้เป็นหลัก ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น หวังว่าเวลาที่หยุดนักเรียนจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อลดภาระงานในรายวิชาอื่นๆที่ต้องใช้เวลาเรียนในคาบเรียนมากกว่า และไม่ควรจะรีบทำในเวลาอันรวดเร็วเพราะจะทำให้งานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร คะแนนก็จะลดลงความคุณภาพของงาน รีบๆส่งนะคะ เราจะได้ผ่านเทอมนี้ไปด้วยดีไม่มีปัญหาเรื่องของงานค้างค่ะ

Advertisements