นักเรียนชั้น ม.5.1-5.6 จะมีการตรวจเพื่อให้คะแนนสมุดจดของนักเรียน สำหรับเนื้อหาที่จะตรวจนักเรียนต้องจดให้หมดคือ computer communication OSI และ พรบ.คอมพิวเตอร์ เมื่อจดเนื้อหางานทั้งหมดแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสำหรับงาน พรบ.คือ ให้หาคดีความที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ โดยจะต้องมี 1.  รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น ทำอะไร ใช้วิธีการใด 2.  การกระทำที่ทำผิดเข้าข่ายความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์มาตราใด และมีการลงโทษอย่างไร ให้หาจำนวน 5 คดีความนะคะ จดงานใหอ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ และตรวจงานในคาบ ให้คะแนนทั้งหมด 20 คะแนนนะคะ  ความเรียบร้อยและความสำบูรณ์ของการจดมีผลกับคะแนนนะคะ  ขอให้เก็บคะแนนให้เต็มนะคะ  Good Luck ^^

ปล . จะเริ่มคอมเม้นโครงงานแล้วนะคะ ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอด้วย

และนักเรียนที่ส่งสมุดและยังไม่ได้คืนให้ทำใส่กระดาษมาก่อนและค่อยนำมาส่งในคาบเรียน

Advertisements