นักเรียน ม.3 ทำเวบเพจ 3 อันให้เสร็จแล้วส่งเข้า com 1 ครูจะตรวจสัปดาห์หน้า ใครส่งไม่ทันครูจะหักคะแนนนะคะ ใครเสร็จแล้วทำงาน หรือใช้เครื่องเงียบๆนะคะ หัวหน้าห้องดูแลเพื่อนด้วย อย่าดื้อนะคะ

Advertisements