คลิกเพื่อเริ่มทำข้อสอบ มีเวลาทั้งสิ้น 30 นาที ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.10 น.
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ

Advertisements