กดเพื่อโหลด powerpoint ให้นักเรียนอ่านpowerpoint แล้วสร้าง webpage ประวัติส่วนตัวขึ้นมา 1 หน้าเวบเพจ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับคนเองอย่างน้อย 15 หัวข้อ เปิด notpad ส่ง file .txt นามสกุลของโปแกรม notpadนะคะ อัพโหลดส่งครูใน google drive โดยให้ส่งตามกลุ่มโครงงาน ภายในคาบ ตกแต่งสวยงามเท่าที่ทำได้ ใครส่งนอกคาบหักคะแนนชิ้นงานนะคะ ครูรู้ได้เพราะเวลาส่งงานจะมีเวลากำกับอยู่ สงสัย 0894260655นะคะgood luck

Advertisements